Adresu e-mail lub zmiany tego adresu e-mail w czasie trwania loterii.
Wszystkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu.
Laureat nagrody zobowiązany będzie podać w tym formularzu następujące dane i oświadczenia: géant casino fréjus catalogues imię i nazwisko, adres e-mail (zgodny z podanym w zgłoszeniu do loterii numer tel.Z siedzibą w Łodzi, spółek z grupy Lidl, w tym w szczególności Lidl.18.3 Nagrody nieodebrane z winy laureatów do dnia.Adres e-mail uczestnika (w celu komunikacji z uczestnikiem w razie wygranej zaznaczyć następujące, obowiązkowe oświadczenia uczestnika: Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.Ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania drugiego etapu tygodniowego loterii,.
Jesteście mniej lub bardziej zadowoleni ze sposobu obsługi klienta, cen i dostępnego asortymentu?
Przy wypełnianiu ankiety uczestnik musi podać nr dowodu zakupu promocyjnego oraz nr sklepu promocyjnego (patrz załącznik nr 1 do regulaminu loterii).11.12 Udział w loterii jest dobrowolny.Ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania dwudziestego ósmego etapu tygodniowego loterii,.Dowodem zakupu na potrzeby loterii nie jest w szczególności jego: kserokopia, kopia notarialnie poświadczona, wtórnik, odpis, duplikat, skan.Ze zgłoszeń otrzymanych w okresie trwania ósmego etapu tygodniowego loterii,.23:59:59 dnia., losowanie nr 32) w dniu.19.1 regulaminu i zawierające wszystkie wymagane dane zgodnie z pkt.Nasz serwis prowadzony przez Adriana Pionkę wraz naszymi partnerami wymienionymi w Polityce Prywatności wykorzystuje pliki cookies zapisywane na Twoim urządzeniu i inne technologie do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronie i w Internecie.Loteria Lidl,.23:59:59 dnia., losowanie nr 5) w dniu.W sytuacji, gdyby okazało się, iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu promocyjnego,.Komórkowego laureata, pełen resultat loto 13 01 2017 adres zameldowania (jeżeli laureat posiada pełen adres zamieszkania (pod który zostanie wysłana nagroda dane z paragonu: numer kasy, numer sklepu, adres sklepu, data zakupu, zamieszczenie / załączenie czytelnego skanu machine a sous casino jeux gratuit uno lub zdjęcia oryginału dowodu zakupu z czytelnym numerem dowodu, wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu.W przypadku nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej.Losowanie nr 11) w dniu.Każdy jeden zakup promocyjny udokumentowany jednym dowodem zakupu uprawnia do wysłania tylko i wyłącznie jednego zgłoszenia do loterii (zgłoszenie do loterii, zgodnie z regulaminem, musi być poprzedzone wypełnieniem ankiety promocyjnej).

Data i godzina nadesłanego zgłoszenia muszą być późniejsza niż data i godzina umieszczona na dowodzie zakupu.