Dont worry, be happy.
Met bewijzen de waarheid bevestigen.
Het verhaal komt ook voor in een fabel van Aesopus.) Men weet niet hoe vreemd een dubbeltje rollen kan.Nicolaas Beets (Haarlem, beter bekend onder het pseudoniem Hildebrand, Nederlands auteur, dichter, predikant en hoogleraar.) Je moet door de zure appel casino new bonus (heen)bijten.Je moet wetenschap niet voor jezelf houden.) Men kan niet boteren wanneer men wil.Vrouwen zijn vaker jaloers dan mannen -.Wat je gehad hebt is niets, alleen numero loto gagnant vendredi 13 wat je niet hebt telt - Paul Léautaud Y Liefde is een zeepbel waar je af en toe met een spelt in prikt om te horen hoe luid de knal zal zijn - Luc Lamon Y Flirten: amateurisme.Ik ben niet bang voor jou.Mensen moeten hem accepteren en regelmatig herhalen.Kort van hand zijn.Veel bekende Europese spreekwoorden werden, voor zover we weten, voor het eerst gebruikt door de Romeinen, maar het Latijn was het medium van talloze Griekse zinnen die daarvoor al bestonden.Vroeger werden de toiletten in herbergen aangeduid met het nummer 100, een navolging van het Frans (numero cent).Men moet kinderen niet altijd geven wat ze willen, maar vooral weten en geven wat ze nodig hebben.
Het advies strekte zich aanvankelijk ook uit tot andere diersoorten.
Mensen kunnen niet bekeerd worden, men moet er ziek genoeg voor zijn.
Capabel genoeg zijn, best in staat om te doen wat vereist wordt.In de jeugd is de mens meer voor vorming vatbaar dan op gevorderde leeftijd.Leven in de brouwerij brengen.( Meugen staat hier loto cheyres voor lusten, opkunnen, verbruiken.Hoe zit het eigenlijk met nieuwe spreekwoorden?

(Joost is in deze uitdrukking niet de persoonsnaam Joost, maar een benaming voor de duivel.
Lief en leed delen.
Riemer Reinsma echter, vermeldt klip en klaar als neologisme pas in 1984, Van Dale in het Groot uitdrukkingenwoordenboek 2006.) Knijp zitten.