G ic mng cht là cuc i cng ht, câu nói nh c in sâu m trong tim thc ca c giúp anh có can m vt qua thành kin ca gia ình và tr thành ào hát L Liu sau này cng nhc.
I vi nhng khán gi cha tng bit gánh hát lô tô là gì, cha tng bit my cô pê-ê ca oàn là gì, tht khó phân nh xem Hu Châu, Hi Triu hay Minh Dng din xut có ging pê-ê ngoài i tht không.
Danh mc, quc gia Tt cn Hàn QucHng KongKhácM - Châu âuNht BnThái LanTrung Quctvbvit Namài Loan.
Sau khi ông bu Lê Minh mt, L Liu tip tc chèo lái gánh hát và che ch cho nhng phn i bt hnh ging mình.
6.4 50, qung cáo có th gây phin hà khi xem phim, nhng hãy ng h chúng tôi có th duy trì phc v các.Khi gia ình ép c ci v, c chy trn gia êm khuya mang theo khát vng sng mãnh lit tìm li chính bn thân mình.Ly cm hng t b phim tài liu.Lô Tô mang n cho ngi xem b phim giàu tính nhân vn và sâu sc v con ngi, cuc i và nhng s phn.Ni gánh hát Phù Hoa ngoài nhng mnh i b chính gia ình rung b, còn có ngi có nhà mà chng dám v, thm chí không dám nh, nh câu nói xúc ng ca L Sa Sa trong phim: Ti ch có nhà,.Ly cm hng t b phim tài liu Chuyn i cui cùng ca ch Phng tng c công chiu trc ó, Lô Tô mang n cho khán gi mt góc nhìn chân thc và chua xót v cuc i cng nh s phn ca nhng.Xem c phim, cm c nhân vt và bi cnh, có l, khán gi cng cn có nhng hiu bit nht nh v cuc sng tht ca các nhân vt ngoài.Gánh hát Phù Hoa, ni cu mang nhng phn i bt hnh, ngoài L Liu còn có nhng ào hát pê-ê khác c hóa thân bi Hi Triu vi vai L Sa Sa và Minh Dng vi vai L Tú Nhàn.Lô tô là câu chuyn xoay quanh cuc i ca L Liu cô ào chính ca gánh lô tô Phù Hoa.Thông báo, báo li lên Fb BQT khc phc nhanh nht!Ni dung phim xoay quanh câu chuyn v cu bé tên c, t khi sinh ra cho n lúc trng thành, c mang hình dáng ca mt cu con trai nhng cha ng tâm hn tv geant casino annemasse ca mt ngi thiu.
Trân trng cm n!
L Liu tht ra là mt ngi àn ông tên.
Phim cng ng thi truyn ti thông ip rõ ràng v tình yêu thng và khát vng vt lên trên s phn, c sng là chính bn thân mình dù phi chp nhn bao nhiêu khó khn, gian.C ln lên và cng phi lp gia ình nh bao ngi àn ông khác.Chuyn i cui cùng ca ch Phng tng c công chiu trc ó, Lô Tô mang n cho khán gi mt góc nhìn chân thc và chua xót v cuc i cng nh s phn ca nhng ngi trót mang thân sâu.Cho n mt ngày c quyt nh ri b gia ình i theo ting gi thôi thúc trong tâm thc, anh n vi oàn lô tô c sng vi con ngi tht và vi khao khát ca mình dù cuc sng có tunh toàng,.Càng mong mun c sng là chính mình bao nhiêu, c càng b gia ình phn i và hàng xóm r khinh by nhiêu.H tr Xem phim trên in thoi iphone, ipad, android.Nm Tt c, xem clip xes, full 115 phút 117 phút, tp 29/29 Vietsub Thuyt minh.Tp 66/66, clip Phim xes, phim Tâm L HOT 150 phút 101 phút, full.Nhiu khán gi lên ting chê.Trn B, full, kt qu tìm kim Google, ni dung c ng t ng t các trang web: m,.Mt L Liu tng tri, nh nhàng, có lúc au kh, mt mát nhng y bao dung và hy sinh vì cuc sng ca anh ch em trong oàn ã c ngh s Hu Châu lt t ht sc thành công.T hn oàn làm phim ã tìm hiu rt nhiu v nhng oàn lô tô ngoài i mang n cho ngi xem nhng câu chuyn chân thc và xúc ng nht.Có th nói, nu không phi là Hu Châu, khó ai có th làm ni bt hình tng L Liu chân thc và sng ng.Y vy mà, nu ai cn giúp, h cng sn sàng chìa tay.Review, lÔ TÔ, gic mng cht là cuc i cng.Lô Tô nht n gin vì h không thc s hiu cuc sng ngoài i tht ca các oàn lô tô.
Full, full 95 phút, full 100 phút, full,.